FURGES Spółka z o.o.
76-251 Kobylnica, Kończewo, ul. Kolejowa 33
tel./fax: 059 84 65 314, kom. 695 350 131
e-mail: biuro@furges.pl

Wykaz robót

2009
 • zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jezierzycach – inwestor Gmina Słupsk
 • budowa ulicy Kościelnej i Konopnickiej w Kępicach wraz z kanalizacją deszczową – inwestor Miasto Kępice,
 • budowa dróg, parkingów, chodników przy blokach UTBS , ul. Grunwaldzka w Ustce – inwestor UTBS w Ustce,
 • zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych na ul. Frąckowskiego w Słupsku,- inwestor SM Dom Nad Słupią,
 • przebudowa dróg na terenie Szkoły Policji w Słupsku,
 • przebudowa części placu manewrowego na terenie WORD w Słupsku- inwestor WORD w Słupsku,
 • zagospodarowanie terenu przy blokach na ul. Wiatracznej- inwestor SM CZYN,
 • budowa parkingu i chodników przy ul. Ostroroga- inwestor SM NOWA,
 • zagospodarowanie terenu przy bloku STBS przy ul. Narutowicza w Słupsku- inwestor STBS w Słupsku,
 • budowa parkingów i drogi dojazdowej przy budynkach socjalnych w Strzelinie- inwestor Gmina Słupsk,
 • budowa dwóch zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 210 w Budowie – inwestor ZDW w Gdańsku,
 • zagospodarowanie terenu na ul. Zygmunta Augusta 12- inwestor SM Czyn,
 • remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych nr 6 i 21, drogach wojewódzkich nr 203, 210, 213, , drogach powiatowych i gminnych,
2008
 • zagospodarowanie terenu na ul. Zygmunta Augusta 12, 14, 16 w Słupsku - inwestor SM Czyn,
 • zagospodarowanie terenu na ul. Piłsudskiego i Słowiańskiej w Słupsku - inwestor SM Czyn,
 • przebudowa chodników na terenie Szkoły Policji w Słupsku,
 • wykonanie nawierzchni na stacji paliw SCAWIN w Kobylnicy,
 • budowa dróg, parkingów, posadzki i fundamentów pod halę wraz z odwodnieniem dla firmy M&S przy ul. Bałtyckiej w Słupsku – inwestor M&S Sp. z o.o.
 • wykonanie nawierzchni na parkingu poziomowym Galerii Podkowa w Słupsku,
 • zagospodarowanie terenu na terenie Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku – inwestor SOSIR Słupsk,
 • wykonanie nawierzchni na terenie przedszkola na ul. Wiatracznej w Słupsku,
 • remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych nr 6 i 21, drogach wojewódzkich nr 203, 210, 213, , drogach powiatowych i gminnych,
2007
 • zagospodarowanie terenu na ul. Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej- inwestor SM Czyn,
 • zagospodarowanie terenu na ul. Banach 9 i 11 w Słupsku - inwestor SM Czyn,
 • wykonanie ogrodzenia systemowego z paneli przy Szkole w Kończewie- inwestor Gmina Kobylnica,
 • przebudowa ulic Na Skarpie i Sikorskiego w Słupsku – inwestor ZDM w Słupsku,
 • budowa parkingu na terenie firmy ŁOSOŚ,
 • budowa drogi przy budynku GTBS w Siemianicach,
 • budowa parkingu na terenie firmy NFM International Sp. z o.o. w Potęgowie,
2006
 • Roboty i usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg Krajowych administrowanych przez Rejon Słupsk.
 • Rozbudowa z modernizacją Zakładów Mięsnych w Wiklinie.
 • Wykonanie robót drogowych - budowa drogi, chodnika wraz na ul. Admiralskiej, Bosmańskiej, Kapitańska oraz zagospodarowanie terenów zielonych i utwardzenie nawierzchni z kostki polbruk.
 • Roboty i usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg Krajowych administrowanych przez Rejon Słupsk.
 • Wykonanie robót drogowych - wokół budynku mieszkalnego wielorodzinnego B3 S.M. "Dom nad Słupią" w Słupsku osiedla Wiatraczna - 3-go Maja.
 • Wykonanie robót drogowych - wokół budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 3 w Słupsku Osiedla Szafranka.
 • Wykonanie nawierzchni z kostki polbruk na istniejącym podłożu z chudego betonu, teren Salus ul. Zielana w Słupsku.
 • Remont nawierzchni chodnika wzdłuż budynku przy ul. Górna 1 w Słupsku.
 • Remont nawierzchni chodnika wzdłuż budynku przy ul. Górna 11 w Słupsku.
 • Roboty i usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg Krajowych administrowanych przez Rejon Słupsk.
 • Remont nawierzchni chodnika wzdłuż budynku przy ul. Górna 9 w Słupsku.
 • Budowa dróg, parkingów i chodników przy bud. mieszkalnym ul. Mochnackiego Rejtana w Słupsku.
 • Wykonanie izolacji ścian oraz remont nawierzchni i chodnika przy budynku wielorodzinnym ul. Wazów 2-4 w Słupsku.
 • Roboty i usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg Krajowych administrowanych przez Rejon Słupsk.
 • Wykonanie drogi dojazdowej i parkingu przy hali ul. Przemysłowa w Słupsku.
Naszą misją jest świadczenie usług z należytą starannością,
w terminach umownych i za rozsądną cenę