FURGES Spółka z o.o.
76-251 Kobylnica, Kończewo, ul. Kolejowa 33
tel./fax: 059 84 65 314, kom. 695 350 131
e-mail: biuro@furges.pl

Zakres prac

  • Wykonujemy roboty drogowe w zakresie budowy i remontów wszystkich rodzajów nawierzchni
  • Wykonujemy remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i kompleksową odbudowę przekopów
  • Układamy nawierzchnię z kostki POLBRUK
  • Układamy nawierzchnię z kostki kamiennej w różnych wzorach i kolorach
  • Wykonujemy usługi sprzętowo-warsztatowe
  • Wykonujemy również roboty w zakresie budowy ogrodzeń i zagospodarowywania terenów
  • W ograniczonym zakresie wykonujemy roboty drogowe - budowa nawierzchni bitumicznych

Gwarantujemy najwyższą jakość robót i usług oraz konkurencyjne ceny!

Naszą misją jest świadczenie usług z należytą starannością,
w terminach umownych i za rozsądną cenę